search-white-svg
location-svg
Meine Position
i
Ein Tipp vom Eldar Team
Je mehr Sie bestellen, desto grösser Ihr Rabatt
Jak du¿a jest jaskinia?
Buch
Buch
Fachbuch
2020

Jak du¿a jest jaskinia?

ISBN
EAN
978-620-2-44631-0
9786202446310
Artikel-Nr.
6NLYZ43
Kostenloser Versand
Rabatt
-15.7
%
CHF 62.00
CHF
52.26
Anzahl
1
Maximale
Lieferzeit
17
Arbeitstage
Donnerstag
08.09.2022
speech-bubble-svg Beschreibung
Z pierwotnego pomys¿u rankingu jaski¿ wed¿ug tradycyjnej metody wed¿ug d¿ugo¿ci i g¿¿boko¿ci, doszli¿my do pomys¿u posiadania jednej liczby zawieraj¿cej obiektywn¿ i subiektywn¿ ocen¿ jaskiniow¿. Aby doj¿¿ do tego pomys¿u musieli¿my ponownie rozwäy¿ nasze zwyk¿e podej¿cie do postrzegania ankiety jako ci¿gu liczb w przestrzeni metrycznej do bardziej z¿o¿onego, ale bardziej satysfakcjonuj¿cego sposobu zobaczenia jaskini wewn¿trz gór, gdzie jest ona tworzona i jej fizjologicznej z¿o¿ono¿ci zwi¿zanej z odkrywcami. Dane potrzebne do zbudowania tej rangi, to g¿ównie to, czego u¿ywamy do zbierania danych z jaskini, w tym danych, które mo¿na ¿atwo zebrä za pomoc¿ przeno¿nych urz¿dze¿ fizjologicznych. Wprowadzenie wymiaru fraktalnego uwäa si¿ za konieczny wysi¿ek matematyczny w celu osi¿gni¿cia rezultatu po¿¿czenia znaczenia jaskini zwi¿zanego z otaczaj¿c¿ j¿ gór¿. W tej pracy staräem si¿ maksymalnie upro¿ci¿ korzystanie z potrzebnej matematyki i wszystkie trudno¿ci zostäy poparte uwagami i wyjänieniami. Metoda ta zostäa skonfrontowana z istniej¿cymi pracami analogowymi w celu oceny dobroci modelu.Do przet¿umaczenia tej ksi¿¿ki wykorzystano sztuczn¿ inteligencj¿.
Publikation
2020
speech-bubble-svg
Sprache
Polnisch
book-svg Format
Buch (Softcover)
56 Seiten
credit-card-svg Zahlungsarten
payment-einzahlungsschein payment-twint payment-mastercard payment-visa payment-american-express payment-post-finance payment-e-post-finance payment-apple-pay payment-google-pay samsung-pay
Bestellen Sie einfach auf Rechnung oder bezahlen Sie bequem und gebührenfrei mit Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
package-svg Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Für Deutschland oder Frankreich werden die Versandgebühren im Warenkorb berechnet.
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Buch innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.
subcategories-svg
Passende Themen
Unterkategorie
Geologie
arrow-right-top-svg
Zurück
Zum Start
eldar-store-white-svg
S
SPIEGEL Bestseller